Mezinárodní kreditová mobilita - novinky pro připravovanou výzvu 2019

  • Petra Daníšková
  • 29.08.2018

Termín předkládání žádostí v KA107 pro Výzvu 2019 je 5. února 2019 (12:00 bruselského času). Začátek projektového období bude posunut na 1. srpna 2019 (na rozdíl od 1. června, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech), důležitá novinka je také délka projektového období, nově budete moci žádat o projekty v délce 24 nebo 36 měsíců, nebude tedy již možné žádat o 16měsíční projekty.

 

I ve Výzvě 2019 budou podpořeny některé země/regiony formou tzv. windows, na které budou vyčleněny zvláštní finanční prostředky. Ve Výzvě 2019 bude takto podpořena spolupráce s Tuniskem, Západní Afrikou a nově s Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou.

 

Počínaje rokem 2019 se Srbsko stane programovou zemí, tudíž o spolupráci s touto zemí již nebude možné žádat v rámci KA107. Finanční prostředky přidělené pro region Západní Balkán budou sloužit k financování spolupráce pouze s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem a Černou Horou.

 

Partnerské země Chile a Uruguay byly přesunuty z regionu Latinská Amerika (DCI) do regionu Severní Amerika (PI), kde by mělo dojít k navýšení národních rozpočtů, aby dostupné finanční prostředky odrážely nárůst v počtu zemí, o které v regionu můžete žádat.

 

Informace k nové Výzvě 2019 najdete na našich webových stránkách http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2019/, které budou průběžně aktualizovány.