Slezskou univerzitu navštívila delegace z Akademie věd ČR

  • Lukáš Wicha
  • 24.06.2024
Ve středu 19. června přivítala Slezská univerzita (SU) vzácnou návštěvu. Na pozvání rektora SU doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., zavítala do Opavy delegace z Akademie věd ČR, nejvýznamnější vědecké instituce v ČR, v čele s její předsedkyní prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., dr. h. c. Doprovázeli ji PhDr. Pavel Baran, CSc., člen předsednictva Akademické rady AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR, prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., člen Akademické rady AV ČR odpovědný za spolupráci s vysokými školami, a Mgr. Michal Bursa, Ph.D., ředitel Astronomického ústavu AV ČR.

Text: Petra Skoumalová

V zasedací místnosti rektorátu proběhlo pracovní setkání, které může v budoucnu výrazně rozšířit již stávající spolupráce pracovníků naší univerzity s ústavy Akademie věd nebo vytvořit spolupráce zcela nové.

Na dopoledním jednání s vedením SU hosté zhlédli krátkou prezentaci SU a všech jejích součástí a zahájili diskusi, ve které paní předsedkyně představila možnosti spolupráce, které Akademie věd nabízí. Přitom zdůraznila, že výzkum prováděný na celkem 54 jejích vědeckých ústavech pokrývá široké spektrum vědních oborů a má charakter od vysoce specializovaného až po multidisciplinární, přesahující hranice jednotlivých vědních oblastí.

Po obědě navštívili hosté Brain Fitness na Beethovenově ulici, ojedinělý projekt Matematického ústavu SU (MÚ). Nově jsou na budově této mozkové posilovny instalovány sluneční hodiny, které byly oficiálně zprovozněny právě u příležitosti návštěvy členů Akademie věd v Opavě. Jejich slavnostního odhalení se ujala sama paní předsedkyně prof. Zažímalová spolu s rektorem SU doc. Gongolem.

Celodenní návštěva představitelů Akademie věd na SU poté pokračovala odpoledním setkáním se zástupci všech součástí SU. Paní předsedkyně zopakovala širokou nabídku spolupráce mezi Akademií věd a SU a v této souvislosti připomněla Strategii AV 21, v rámci které jsou výzkumné programy AV ČR otevřeny mimo jiné i partnerům z vysokých škol. Přitom nezapomněla zmínit studenty doktorských studijních programů, kterých na AV ČR působí přibližně 2 000 a pro které AV ČR každoročně vyčlení ze svého rozpočtu půl miliardy korun.

„Základem úspěšného partnerství jsou osobní kontakty zcela konkrétních kolegů,“ poznamenal Mgr. Michal Bursa, Ph.D., ředitel Astronomického ústavu AV ČR, s nímž úzce spolupracuje Fyzikální ústav SU. „To je jistě správná cesta, protože naše země potřebuje především kvalitní vědu,“ zdůraznil prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel MÚ. Dr. Baran nakonec zdůraznil velký potenciál Moravskoslezského kraje a také příležitosti přeshraniční spolupráce s vysokými školami v Polsku.

Rektor SU doc. Gongol poděkoval všem účastníkům za diskusi a uvedl: „Je na nás, abychom všechny nabízené příležitosti analyzovali, nejprve prostřednictvím resortní skupiny pro vědu a zahraniční styky.“

Po setkání na rektorátu si hosté z AV ČR prohlédli další prostory, jimiž SU disponuje. Návštěva pokračovala do budovy FPF na Hauerově ulici, kde se delegace setkala s pracovníky ITF, prof. Birgusem a prof. Štreitem a měla možnost zhlédnout výstavu fotografií. Nakonec hosté navštívili Fyzikální ústav na Bezručově náměstí a jeho Unisféru, prostor, kde mohli prostřednictvím nejmodernějších technologií virtuálně prozkoumat vesmír, podmořský svět či jiná zajímavá místa naší planety a zažít tak atmosféru hvězdárny přímo v centru města.