Finále Astronomické olympiády na Fyzikálním ústavu v Opavě

 • Lucie Dospivová
 • 23.05.2024
Letošní ročník Astronomické olympiády v kategorii CD již zná své vítěze. Ve dnech 15. až 17. května 2024 proběhlo na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě ústřední kolo 21. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD. Ve finále zvítězila studentka Anita Vaceková (Gymnázium Brno).

Do ústředního kola postoupilo ze školních a posléze krajských kol celkem 20 nejlepších studentů z celé republiky. Program finále byl velmi nabitý a samotná soutěž se skládala ze čtyř částí. Letošnímu finále přálo jasné počasí, takže finalisté mohli již ve středu večer plnit na pozorovací terase Fyzikálního ústavu úlohy zaměřené na orientaci na noční obloze. Ve čtvrtek dopoledne počítali teoretické příklady, třeba jaké slapové síly působí na lidské tělo poblíž neutronové hvězdy nebo jaké vlastnosti by měla kosmická sonda poháněná částicemi slunečního větru. Odpoledne pak bylo vyhrazeno na praktickou část, která probíhala v Unisféře. Poslední částí pak byly úlohy datové analýzy, například stanovení parametrů neutronové dvojhvězdy z pozorování gravitačních vln, které finalisté řešili v pátek dopoledne.

V rámci doprovodného programu čekalo studenty také zhlédnutí několika pořadů v Unisféře, promítání absolventských popularizačních filmů studentů programu Multimediální techniky a společná večeře v místnostech Uni Space, které slouží k popularizaci vědy a jsou v objektu rektorátu Slezské univerzity.

Po dobu soutěže byli studenti již tradičně v elektronické a komunikační izolaci a jejich volný čas vyplnily kromě sportu také výlety do hornického muzea, science centra nebo na nedalekou zříceninu.

Vedoucí národních týmů byli ubytováni v horském hotelu Crystal ve Visle, tedy asi 80 kilometrů jižně od Katovic. Zde připravovali finální verze zadání, které pak podle potřeby překládali do rodných jazyků studentů. V kongresové části hotelu se rovněž odehrály tradiční moderace, kdy vedoucí výprav měli možnost rozporovat hodnocení řešení úloh porotou a získat tak pro své studenty oprávněné body navíc.

Českou republiku letos reprezentovalo pět nejlepších studentů z národního kola Astronomické olympiády. Vedení týmu tvořili RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Filozoficko–přírodovědecká fakulta a Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě), Marco Souza de Joode (student fyziky na MFF UK v Praze) a Bc. David Kománek (student fyziky na MFF UK v Praze).

Vítězové finále

  1. Anita Vaceková, Gymnázium Brno,

  2. Alex Faivre, Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod,

  3. 3. Jan Herzig, Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích.

Není bez zajímavosti, že:

 • finalisté měli možnost ve čtvrtek odpoledne v rámci diskuze po projekcích sférických pořadů v Unisféře představit své projekty v oblasti astronomie nebo popularizace vědy …
 • v pátek kolem poledne se rozpršelo, což znemožnilo účastníkům finále vystoupat na Hlásku a prohlédnout si Opavu z ptačí perspektivy, místo toho se však mohli seznámit s Opavou v historických souvislostech na výstavě, která je věnována 800 letům, které letos uplynuly od první písemné zmínky o městě
 • O Astronomické olympiádě

  Astronomickou olympiádu vyhlašuje Česká astronomická společnost a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2023/24 probíhá její 21. ročník. Koncem května budou následovat ústřední kola zbývajících dvou kategorií EF a GH.

  Více informací o Astronomické olympiádě a její historii, výsledkovou listinu, zadání a vzorová řešení úloh finále naleznete na oficiálních webových stránkách.

  Poděkování

  Ústřední kolo kategorie CD by se neobešlo bez organizačního zajištění týmem Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě pod vedením RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D. Přípravu a hladký průběh finále dále organizačně zabezpečili Bc. Lucie Dospivová, paní Lenka Polášková, Mgr. Veronika Kurečková a RNDr. Jan Hladík, Ph.D.

  Úlohy finále připravili: Jakub Vošmera, MMath., Ph.D., Radka Křížová, Marco Souza de Joode, Mgr. MgA. Lukáš Supik, Bc. David Kománek, David Bálek a RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

  Zadání finále recenzovali: RNDr. David Břeň, PhD., doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. a RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

  Porotci finále byli: Bc. David Kománek, Jindřich Jelínek, MSc., Radomír Mielec, RNDr. Martin Blaschke, Ph.D. a RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

  Partneři finále

  Hlavním partnerem finále je Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě.

  Kontakty a další informace:

  RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

  Proděkan pro strategie a rozvoj, FPF Slezské univerzity v Opavě
  místopředseda Ústřední komise Astronomické olympiády
  Email: tomas.graf@physics.slu.cz
  Telefon: + 420 734 268 124

  Bc. David Kománek

  Předseda Ústřední komise Astronomické olympiády
  Email: dkomanek@seznam.cz

  Jakub Vošmera, MMath., Ph.D.

  člen Ústřední komise Astronomické olympiády
  Email: vosmera@astro.cz
  Telefon: 731 509 424


  Finalisté na terase univerzitní observatoře WHOO! při řešení úloh pozorovacího kola. (foto: David Kománek) Finalisté na terase univerzitní observatoře WHOO! při řešení úloh pozorovacího kola. (foto: David Kománek)
  Účástníci finále při řešení teoretických úloh. (foto: Radomír Mielec) Účástníci finále při řešení teoretických úloh. (foto: Radomír Mielec)
  Atmosféra během praktické úlohy v Unisféře. (foto: David Kománek) Atmosféra během praktické úlohy v Unisféře. (foto: David Kománek)
  Předání ceny a gratulace vítězce letošní Astronomické olympiády v kategorii CD, Anitě Vacekové. (zleva D. Kománek, Z. Stuchlík, A. Vaceková, v pozadí T. Gráf, foto Radomír Mielec) Předání ceny a gratulace vítězce letošní Astronomické olympiády v kategorii CD, Anitě Vacekové. (zleva D. Kománek, Z. Stuchlík, A. Vaceková, v pozadí T. Gráf, foto Radomír Mielec)