1. ročník filmového festivalu Nechme se překvapovat v Opavě

  • Lucie Dospivová
  • 14.05.2024
Vzdělávací festival přírodovědných filmů Nechme se překvapovat se uskuteční letos poprvé také v Opavě. Nabídne krátké filmové projekce o živočišných druzích, ekosystémech, ochraně přírody a globálních výzvách. Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s městem Opava nabídne v kinosále a ateliéru Hauerova 4 ve dnech 28. – 29.5.2024 šest projekcí s besedami, 4 výukové programy a 2 projekce pro veřejnost. Na edukativní videa vždy naváže beseda s hostem ochranářem či zoologem, který pracuje přímo v terénu. Moderátorkou a průvodkyni festivalu bude mladá ochránkyně přírody a cestovatelka Viki Seifertová.

Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s městem Opava nabídne v kinosále a ateliéru Hauerova 4 ve dnech 28. – 29.5.2024 šest projekcí s besedami, 4 výukové programy a 2 projekce pro veřejnost. Na edukativní videa vždy naváže beseda s hostem ochranářem či zoologem, který pracuje přímo v terénu. Moderátorkou a průvodkyni festivalu bude mladá ochránkyně přírody a cestovatelka Viki Seifertová.

Hlavním organizátorem festivalu jsou studenti oboru Multimediální techniky ve spolupráci s odborem školství města Opavy. Cílem festivalu je představit žákům základních škol vybrané živočišné druhy, přiblížit práci terénních zoologů a podpořit ochranu přírody.

Jsme velmi rádi, že náš studijní obor, jehož hlavním zaměřením je popularizace vědy, navázal tuto zajímavou spolupráci s Českou koalicí na ochranu biodiverzity (CCBC) a stal se součástí tohoto festivalu,“ říká produkční oboru Multimediální techniky Fyzikálního ústavu v Opavě Ivana Martáková. „Tuto spolupráci se CCBC jsme tak trochu upekli společně s paní Kateřinou Durčákovou, z odboru školství úřadu města Opavy, která oslovila některé z hostů festivalu, zajišťuje nábor škol na projekce a velmi ji na spolupráci se CCBC záleží,“ dodává Ivana Martáková.

Proto jsme se zeptali zástupkyně odboru školství Kateřiny Durčákové, jaká má očekávání ohledně prvního ročníku tohoto festivalu v Opavě.

Mé první očekávání, že nabídka bude pro školy atraktivní, se již splnilo. Téměř všechny projekce i interaktivní výukové programy byly rezervovány během dvou týdnů. Druhé očekávání je, že bude vše organizačně klapat. Tajně doufám, že po skončení akce získám zpětnou vazbu od škol, že se těší na pokračování v příštím roce. Chtěla bych poděkovat Slezské univerzitě – oboru Multimediální techniky za bezvadnou spolupráci na poli popularizace ochrany přírody, mám radost, že můžeme být součástí tak skvělého projektu!“

„Pokud bude mít festival u škol úspěch, rádi bychom školy a jejich žáky v příštím roce zapojili mnohem více už v průběhu roku a nabídli dětem prostor pro vlastní tvorbu videí o zvířatech a ochraně přírody v jejich blízkém okolí, a nejlepší videa bychom v dalším roce promítli přímo na festivalu,“ dodává Ivana Martáková.

Festival probíhá pod taktovkou České koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) a v jiných městech se konal poprvé v roce 2023. CCBC pomáhá neziskovkám chránit faunu a flóru a sdružuje 18 mezinárodních projektů po celém světě i v České republice.

Projekce pro veřejnost proběhne v Opavě v úterý 28.5. od 17 hodin v Unisféře na Bezručově nám. 13, kde budete moci shlédnout 3D film Tajemný oceán s následnou besedou s Viki Seifertovou, která je přes svůj mladistvý věk aktivní ochranářskou a cestovatelkou a motivuje další mladé lidi k ochraně přírody.

Od 18.30 proběhne v kinosále Hauerova 4 projekce dvou dílů nově vznikajícího seriálu Na chvíli na Zemi o moderních funkcích zoologických zahrad nejen v Česku, ale také ve světě. Po projekci proběhne povídání a beseda s tvůrci seriálu režisérem Ondřejem Smékalem (pedagogem Multimediální techniky) a autorem námětu, průvodcem seriálu a ochranářem Františkem Příbrským.


Více o programu a hostech festivalu v Opavě a jiných městech najdete na oficiálních webových stránkách festivalu.

Partnery festivalu v Opavě jsou Slezská univerzita v Opavě Fyzikální ústav, Město Opava, CCBC, Zoo Ostrava.