Vyhlášení kandidátů

  • Jan Novotný
  • 12.10.2020
Volební komise Fyzikálního ústavu v Opavě Slezské univerzity v souladu s harmonogramem doplňovacích voleb do Akademického senátu Slezské univerzity dne 12. 10. 2020 vyzvedla návrhy kandidátů. V termínu obdržela pouze jeden návrh a to do komory akademických pracovníků. Kandidátem je doktor Martin Urbanec.
Volby budou dále probíhat dle harmonogramu. Aby byly volby platné, je třeba, aby se jich účastnilo alespoň 10 procent z celkového počtu akademických pracovníků FÚ.