Ceník poplatků a služeb platný od 1. 2. 2023

Registrační poplatek:


Veřejnost

100 Kč/rok

Veřejnost – jednorázový vstup

10 Kč/vstup

Poplatky za meziknihovní výpůjční služby (MVS):


Poplatek za uskutečněnou MVS 

30 Kč

Poplatek za uskutečněnou mezinárodní MVS

350 Kč

za dokumenty z VB a USA 

500

Sankční poplatky:


Nedodržení výpůjční lhůty u absenční výpůjčky za 1 dokument

2 Kč/den

Nedodržení výpůjční lhůty u krátkodobé výpůjčky za 1 dokument

30 Kč/den

Nedodržení lhůty u MVS výpůjčky

30 Kč/den

Reprografické služby:

Tisk ceník vizte https://uit.opf.slu.cz/sluzby/tisk

Ceník kroužkové vazby:


(cena zahrnuje hřbet, přední a zadní stranu, vázání)

Počet listů
<25
30 Kč
26 - 100
35 Kč
101 - 150
40 Kč
151 -200
45 Kč
201 - 300
55 Kč
>301 
60 Kč

Rešerše:

podle požadavků poskytující knihovny