Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost Katedry ekonomie a veřejné správy je dlouhodobě v souladu s rámcovým tématem "Makroekonomické aspekty fungování české ekonomiky a úloha veřejné správy v kontextu globalizované ekonomiky", které se odvíjí od odborného zaměření členů katedry a charakterů studijních programů a kurzů, jejichž výuku katedra garantuje. Akademičtí pracovníci se tak v letech 2024-2026 zaměřují na tři vědeckovýzkumné oblasti, a to: 

  • ekonomické aspekty fungování veřejné správy, 
  • právní a sociální aspekty fungování veřejné správy, 
  • hospodářská politika v globální ekonomice. 

Na SU OPF se provádí pravidelné mezinárodní hodnocení vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti jednotlivých kateder. První takovéto hodnocení proběhlo na naší katedře v roce 2022. Evaluace se zaměřuje na koncept vědeckých, výzkumných a tvůrčích aktivit katedry, jejich výstupů a vědeckou činnost jejích členů. Hodnotící proces realizuje tříčlenná komise, která je složena z mezinárodně uznávaných expertů z univerzit nebo vědeckých institucí jak z České republiky, tak ze zahraničí. Hodnocení tvůrčí činnosti se opírá zejména o Výroční zprávy univerzity a fakulty, sebehodnotící zprávu katedry, přehledy výsledků tvůrčí činnosti, údaje o uskutečňovaných studijních programech a oborech, mezinárodní spolupráce či zapojení pracovníků do výzkumných projektů. 

EVS

Kontakty

OPF v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 258
Svatava Adamová