Studijní programy

Prezentace garantů studijních programů naší katedry z úvodního týdne akademického roku naleznete v pdf. formě zde:

EVS

Kontakty

OPF v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 258
Svatava Adamová