Popis TAČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Podpořený projekt je z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV). Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Detaily projektu

Číslo akce: TQ01000130
Název akce: Resilience chytrých měst a obcí Moravskoslezského kraje
Datum schválení – 8/2023
Zahájení akce- 9/2023
Konec akce – 12/2025

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit připravenost samospráv v ČR (s ověřením v MSK) na celospolečenské hrozby a podpořit jejich resilienci s využitím chytrých a funkčních projektů a opatření vycházejících z příkladů dobré praxe a dalších nástrojů. Toho bude dosaženo díky vícezdrojové identifikace hrozeb a rizik, vytvořením sady kompozitních indikátorů s vazbou na resilienci, sběrem a hodnocením možných chytrých opatření přispívajících ke zvýšení resilience navázaných na navržené indikátory a prezentací doporučení samosprávám.  

Hlavním výstupem bude specializovaná mapa, kde bude možné ověřit a srovnat míru resilience vybraných měst a obcí a sdílet dobrou praxi. Druhým bude odborná publikace zaměřená na východiska resilience, konkurenceschopnosti a kvality života ve městech a obcích a třetím výstupem bude workshop.

Tým SU OPF

  • doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA (řešitel)
  • prof. PhDr. František Varadzin, CSc. 
  • doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
  • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Projektoví partneři

  • BeePartner a.s.
  • Ostravská univerzita
  • České vysoké učení technické v Praze
EVS

Kontakty

OPF v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 258
Svatava Adamová