Soutěž pro studenty středních škol

  • Lenka Přečková
  • 16.09.2019
Vašim úkolem je zamyslet se nad daným tématem a vytvořit esej s vlastními stanovisky na danou problematiku.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol.

Vašim úkolem je zamyslet se nad daným tématem a vytvořit esej s vlastními stanovisky na danou problematiku. Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami.


Více informací o soutěži a tématech: go.slu.cz/soutezss2019