Mezinárodní konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019)

  • Dagmar Labudková
  • 10.05.2019
Ve dnech 15.-16. května jsme pořádali mezinárodní vědeckou konferenci Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019). Organizátory jsou katedra podnikové ekonomiky a managementu a katedra informatiky a matematiky.

Druhý ročník konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019), tedy "rozhodování pro malé a střední podniky", bylo setkání odborníků z vysokých škol a podniků, kteří se zajímají o teorii a aplikaci rozhodovacích procesů s využitím informatiky, matematiky, podnikové ekonomiky, managementu a marketingových přístupů v praxi malých a středních podniků. Výsledky konference jsou publikovány ve sborníku z konference zaslaného do databáze Web of Science a / nebo v partnerských časopisech indexovaných ve Web of Science a / nebo Scopus.

Hlavním cílem konference bylo podpořit širší diskusi o rozhodovacích procesech z interdisciplinárního a meziregionálního hlediska. Každý účastník měl šanci vyměnit si zkušenosti a získat inspiraci pro další tvůrčí výzkum s kolegy z různých zemí, univerzit a různých podnikových oblastí. Konference se konala v příjemném prostředí zámečku Petrovice v Petrovicích u Karviné. 

Na druhém ročníku DEMSME jsme přivítali 35 účastníků z pěti zemí (ČR, SK, PL, LT, NL). Ač se jednalo o početně menší událost, o to intenzivnější byly diskuse mezi účastníky na téma metod rozhodování v různých oborech podnikání. Výběr hlavních řečníků nebyl náhodný - organizátoři se snažili pokrýt jak přístup odborníka z praxe, tak pohled výzkumný, či pohled odborníka, využívajícího podporu informačních technologií a statistických metod. Nezapomněli jsme na obohacení vědecké, ale i na kulturní, a to návštěvou zámku a karvinského pivovaru.

Pevně proto doufáme, že ročník 2021 bude alespoň stejně zajímavý, jako ten letošní.

Více informací o konferenci je dostupných na webové stránce konference zde.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality