Informace pro uchazeče o studium do studijního programu celoživotního vzdělávání Všeobecné ošetřovatelství

Dovolujeme si Vás informovat, že přijímací zkouška do programu celoživotního vzdělávání Všeobecné ošetřovatelství se koná dne 10. 6. 2022 v 8:45 hodin ve velké konferenční místnostnosti v budově ředitelství nemocnice Karviná - Ráj, NEMOCNICE KARVINÁ – RÁJ, P.O.,VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ.

Pozvánky k přijímací zkoušce Vám byly zaslány na email.Studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Program je realizován v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném znění, v kombinované formě, jako typ A v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství (ustanovení §2 odst. 1 a §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Cíl programu

Program je určen zejména praktickým sestrám. Během programu jsou posluchači připravováni na poskytování profesionální ošetřovatelské péče ve všech typech zdravotnických zařízení. Získané znalosti usnadní absolventům programu zahájení a úspěšné dokončení bakalářského studia programu Všeobecné ošetřovatelství v případě přijetí k řádnému studiu na FVP SU v Opavě. 

Program CŽV je otevřen na základě poptávky po kvalifikovaných zdravotnících krajských zdravotnických zařízení v okrese Karviná, Frýdek-Místek, Bruntál a Opava za podpory Moravskoslezského kraje. 

Fyzickou přihlášku ke studiu (viz. příloha), jejíž součástí bude doporučení zdravotnického zařízení, podávají uchazeči do 29. 5. 2022 na personální oddělení svého zaměstnavatele. Uchazeč bude o přijetí do programu CŽV informován nejpozději do 30. 6. 2022.


Místo konání

NEMOCNICE KARVINÁ – RÁJ, P.O.

VYDMUCHOV 399/5, RÁJ

734 01 KARVINÁ

Střední zdravotnická škola, Karviná, p. o.  

Borovského 2315/1 

734 01 Karviná Mizerov


Časový harmonogram

Délka trvání programu: 2 roky/ 4 semestry

Termíny jednotlivých soustředění budou zveřejněny vždy před začátkem daného semestru.


Podmínky

Podmínky přijetí

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KONANÉ DNE

10. 6. 2022 V NEMOCNICI KARVINÉ - RÁJ

DOPORUČENÍ NĚKTERÉHO Z NÍŽE UVEDENÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, U KTERÉHO JE UCHAZEČ V PRACOVNÍM POMĚRU: 

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace (IČO: 00844896) 

Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace (IČO: 00844853) 

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO: 00534242)

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (IČO: 00534188)

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO: 47813750)

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO: 00844641)

Podmínky pro absolvování

Podmínkou pro absolvování kurzu je úspěšné splnění všech studijních povinností, tj. zápočtů a zkoušek v souladu se studijním plánem dle zveřejněných podmínek přijetí ke studiu na FVP SU pro daný akademický rok. Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventant osvědčení o absolvování programu CŽV.  

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 podat přihlášku k řádnému studiu bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství do kombinované formy studia. Po přijetí k řádnému studiu může absolvent programu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, požádat o uznání kreditů, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (viz čl. 19 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění). 


Doporučená literatura a studijní materiály:

Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory.


Garant studia: 

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

e-mail: yvetta.vrublova@fvp.slu.cz


Související dokumenty
20. 4. 2022Fyzická přihláška ke studiu studijního programu CŽV Všeobecné ošetřovatelství
20. 4. 2022
Sylabus kurzu CŽV studijního programu Všeobecné ošetřovatelství pro AR 2022/2023