Vzdělávací program celoživotního vzdělávání

Zlepšování kompetencí v oblasti výzkumných metod

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zlepšit výstupní kompetence v oblasti práce s odbornými texty a tvorby výzkumného projektu.


Místo konání

1. Konzultační středisko FVP SU v Opavě, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Mgr. Jarmila Lavičková,

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor,

telefon: 723 077 369, e-mail: jarmila.lavickova@fvp.slu.cz, lavickova.j@centrum.cz

2. Konzultační středisko FVP SU v Opavě, ZŠ v Domcích,

Mgr. Erika Gašparová,

V Domcích 488, V Domcích 488, 541 01 Trutnov,

telefon: 737 353 030, e-mail: erikaGasparova@seznam.cz


Časový harmonogram

Zahájení programu: listopad 2021

Délka trvání programu: 1 rok/2 semestry


Výše poplatku

Bez poplatku.


Podmínky

Podmínky pro přijetí

ABSOLVOVÁNÍ DVOULETÉHO KURZU CŽV TYPU A V AR 2020/2021, PODÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY V TERMÍNU.

- Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvovali kurz CŽV typu A v rámci akreditovaného bakalářského programu Veřejná správa a sociální politika v AR 2020/2021 v konzultačním středisku v Táboře a Trutnově. Zájemci musí podat e-přihlášku do 15. 11. 2021.


Přihlášku do kurzu naleznete zde: https://is.slu.cz/prihlaska


Podmínky pro absolvování

Podmínkou pro absolvování kurzu je odevzdání zpracovaného výzkumného projektu a jeho kladné posouzení zvoleným garantem projektu. 


Obsah kurzu

Frekventantům budou vysvětleny způsoby práce s odborným textem, popsány jednotlivé fáze výzkumu, rešeršní činnost, studium zdrojů podobného zaměření a jejich citace. Získané vědomosti a dovednosti frekventanti využijí při zpracování výzkumného projektu na vybrané téma. Při skupinových konzultacích budou také otevřeny otázky související s etikou výzkumu, častými chybami v interpretaci výsledků a generalizaci výsledků. 


Garant studia: 

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

e-mail: ladislav.prusa@fvp.slu.cz


Sylabus kurzu ke stažení ZDE.