Studijní program Sociální práce ve veřejné správě

Program bude realizován v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném znění, v kombinované formě, jako typ A v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Sociální práce ve veřejné správě (ustanovení §2 odst. 1 a §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Cíl programu

Cílem programu je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli zodpovědně připraveni na práci v oblasti sociální práce, sociální politiky a veřejné správy. Frekventanti budou v průběhu studia získávat znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci. V rámci studia hraje významnou roli praxe, která bude tematicky odpovídat zaměření studijního programu a reflektovat současné trendy v oblasti sociální politiky, sociální práce či veřejné správy. 

Místo konání

Konzultační středisko FVP SU, Základní škola V Domcích

V Domcích 488, 541 01 Trutnov

Konzultační středisko FVP SU, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor


Časový harmonogram

Délka trvání programu: 2 roky/ 4 semestry

Soustředění v konzultačních střediscích se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek a sobotu, popř. v neděli. Termíny jednotlivých soustředění jsou zveřejněny vždy před začátkem daného semestru.

Výše poplatku: 25.000,- Kč/ 2 semestry

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol:  Trutnov – 6323

                 Tábor - 6322


Podmínky

 • Podmínky přijetí

Doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení dokládáte až u zápisu), podání e-přihlášky do 10. 9. 2023, zaplacení kurzovného.

  Přihlášku do kurzu naleznete zde (nutno vybrat místo výuky): https://is.slu.cz/prihlaska/

  • Podmínky pro absolvování

  Podmínkou pro absolvování programu je úspěšné splnění všech studijních povinností, tj. zápočtů a zkoušek v souladu se studijním plánem. Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventant osvědčení o absolvování programu CŽV.  

  Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 podat přihlášku k řádnému studiu bakalářského studijního programu Sociální práce ve veřejné správě do kombinované formy studia.

  V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent programu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, požádat o uznání kreditů, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (viz čl. 19 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění). 


  Doporučená literatura a studijní materiály

  Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory.


  Garant studia: 

  doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., 

  e-mail: ladislav.prusa@fvp.slu.cz

  Související dokumenty
  28. 4. 2023Přihláška ke studiu v programu CŽV Sociální práce ve veřejné správě 

  28. 4. 2023

  Sylabus kurzu CŽV bakalářského studijního programu Sociální práce ve veřejné správě pro AR 2023/2024