Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Místo: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita a Slezská nemocnice v Opavě

Termíny výuky: úterý od 15.30

Cena: 21 000 Kč (17 000 Kč teoretická část, 4 000 Kč praktická část - platí se až při výkonu praxe)

Termín pro podání přihlášek: 23. 10. 2020

Zahájení studia: 9. 11. 2020

Atestační zkouška: květen/červen 2022

Určeno pro: všeobecná sestra 

Cíl kurzu:
Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech je získání způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v chirurgických oborech, osvojení si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy.

Náplň kurzu:
Vzdělávací program obsahuje celkem 624 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. Vzdělávací program se skládá ze základního modulu a tří odborných chirurgických modulů:
- Role specialisty/ky v poskytování zdravotních služeb 
- Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty před a po chirurgickém zákroku. 
- Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty v chirurgických oborech.
- Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním a s ostatními traumaty pohybového aparátu.

Podmínky pro přijetí:
Uhradit poplatek za kurz můžete ZDE
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech je (s odkazem na ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.), získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.
Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka, je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu zaslat úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).

Rozpis kurzu:
Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty před a po chirurgickém zákroku (modul OM1), 9.11. až 26. 2. 2021
Specializovaná ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (modul OM2), 22. 3. až 29. 10. 2021
Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním a s ostatními traumaty pohybového aparátu (modul OM3), 1. 11. až 15. 4. 2022
Odborná garantka: Mgr. Bc. Hana Hozová