Složení komise SGS FPF SU

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Ústav historických věd

Ústav informatiky

Institut tvůrčí fotografie

Ústav cizích jazyků

Centrum interdisciplinárních studií