Telefonní kontakty

01

+420 553 684 481

Místnost

01

MR-218

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Email: jiri.knapik@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav historických věd

profesor

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav historických věd