Telefonní kontakty

01

+420 553 684 490

Místnost

01

MR-311

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.

Email: jan.heczko@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav bohemistiky a knihovnictví

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav bohemistiky a knihovnictví