Telefonní kontakty

01

+420 553 684 388

Místnost

prof. PhDr. Vladimír Birgus

Email: vladimir.birgus@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Institut tvůrčí fotografie

profesor

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Institut tvůrčí fotografie