Telefonní kontakty

01

+420 553 684 277

Místnost

01

MR-211

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Email: tomas.graf@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum multimédií a propagace

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Centrum multimédií a propagace