Zasedání Akademického senátu SU

 • hlavní
 • 11.05.2021
V úterý 11. května 2021 od 13:00 hod. se koná 317. řádné zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě. Zasedání se bude konat distančně formou online prostřednictvím MS Teams.

Program jednání

1. Projednání programu jednání

2. Výroční zprávy

 • Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2020
 • Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2020

3. Legislativní záležitosti

 • Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě
 • Závěrečné vyhodnocení Plánu realizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti slezské univerzity v Opavě pro rok 2020 (Bilanční zpráva za rok 2020)
 • Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2020

4. Ekonomické záležitosti

 • Návrh rozpočtu Slezské univerzity v Opavě na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023
 • Základní rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2021

5. Studijní záležitosti

 • Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech Aplikovaná fyzika, Fyzika, Multimediální techniky, Observační astrofyzika vysokých energií a Teoretická fyzika – Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 – 2. kolo
 • Bodové hodnocení přijímacích zkoušek na FÚ SU pro akademický rok 2021/2022 – II. Kolo (bakalářské a navazující magisterské studijní programy)

6. Personální záležitosti

 • Nominace člena Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě za Matematický ústav v Opavě
 • Předchozí souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě

7. Různé

 • Doplňovací volby do AS SU za Fyzikální ústav
 • Doplňovací volby do AS SU za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu

 

Přímý odkaz pro online kanál AS SU:

https://teams.microsoft.com/l/message/19:2ed38c12818b47f89de59d95225e7659@thread.tacv2/1614692320007?tenantId=a6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f&groupId=4e95b697-d022-4ea6-a704-c7bb957d1f0d&parentMessageId=1614692320007&teamName=AS%20SU%20v%20Opav%C4%9B&channelName=Obecn%C3%A9&createdTime=1614692320007

Další události

Všechny události