Vernisáž výstavy Přemysl Otakar II v Hlučíně

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě se společně s historičkou, prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, Dr., podíleli na přípravě a realizaci dvojvýstavy Přemysl Otakar II. v v prostorách Muzea Hlučínska v Zámecké ulici v Hlučíně.
Vernisáž se konala v pátek 31. srpna 2018 a návštěvníci mohli, mimo jiné, rovněž ochutnat pokrmy ve stylu doby Přemysla Otakara II, které připravili v rámci experimentální retrogastronomie pedagogové a studenti tohoto ústavu.