Registrace předmětů do ZS ak. roku 2022/2023

  • Jan Novotný
  • 07.06.2022
Registrace předmětů do zimního semestru akademického roku 2022/2023 bude pro stávající studenty probíhat v termínu 1. 9. až 16. 9. 2022. Zápisy studentů přijatých v prvním kole přijímacího řízení budou probíhat 12. 9. 2022 (Bc. studium) a 14. 9. 2022 (NMgr. studium). Uchazeči přijatí v druhém kole budou mít zápis od 9. do 16. 9. 2022. O přesném termínu zápisu do prvních ročníků budou studenti informováni dopisem.

Zároveň pokud student nebude mít k 16. 9. 2022 zapsány žádné předměty a neomluví se, přestává být studnentem. Pokud si uchazeč přijatý do prvního ročníku do 16. 9. 2022 nezapíše žádný předmět a neomluví se, jeho právo zápisu do studia zaniká.

Rozvrhy hodin pro zimní semestr akademického roku 2022/2023, studijní plány, podrobné pokyny a návody pro provedení zápisu (registrace) předmětů v IS SU budou k dispozici na webové stránce ústavu alespoň 3 dny před začátkem zápisu předmětů.

Pro více informací o průběhu Akademického roku viz Harmonogram ak. roku 2022/2023. Pro více informací k Registraci předmětů pro rok 2022/2023, viz příslušné Rozhodnutí ředitele.