Informace k zápisu

Student prvního ročníku zde najde všechny potřebné informace o informačních systémech používaných na SU OPF, které bude během svého studia využívat:
Informace k vlastnímu studiu podává studijní oddělení - studijni@opf.slu.cz
UIT

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná