Studentské karty

Ve znění zákona č. 111/1998 Sb. (§57) je dokladem o studiu na vysoké škole v řádném studijním programu průkaz studenta. Dle studijního a zkušebního řádu je student povinen se při kontrole studia prokázat platným průkazem studenta opatřeným aktuální fotografií. V tomto případě se jedná o elektronickou platnost svázanou s aktivním stavem a aktuálními daty studenta v informačním systému studijní agendy.

Každému studentovi SU – je vydán průkaz (IDK), který je aktivní v elektronických systémech SU po celou dobu jeho studia. Kromě této elektronické platnosti je s každou IDK svázána i tzv. vizuální platnost, která je na IDK vyznačena a kterou lze prodlužovat revalidačními známkami.

Informace k vydávání ID karet

Pro 1. ročníky studia Pokud jste si řádně vypsali a odeslali elektronickou žádost o vydání průkazu studenta a uhradili bezhotovostně poplatek za ISIC, ALIVE (jestliže jste zároveň žádali o IDK s licencí), obdržíte nový studentský průkaz na Kartovém centru A422 na hlavní budově OPF SU. Před návštěvou KC si zkontrolujete stav výroby vaší IDK na https://karty.slu.cz/

Žádost o kartu: ZDE

Pro 1. ročníky navazujícího studia Studentům, kteří již na OPF studovali, se obnoví platnost obyčejné ID karty automaticky, IDK s licencí ISIC – platnost se prodlouží revalidační známkou. Veškeré info je na: http://www.slu.cz/help/cz/jis

Revalidační známku vydá do 5-ti pracovních dnů po bezhotovostní platbě KC v místnosti A422 na Hlavní budově OPF SU (Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná). Studentský průkaz – IDK je platná i s původním osobním číslem, se změnou osobního čísla se nová IDK bezplatně NEVYDÁVÁ!

Pro všechny studenty Pro zjištění stavu Vaší žádosti o vydání karty je Vám k dispozici on-line aplikace na adrese karty.slu.cz

Veškeré dotazy k IDK pište pouze na: karty@slu.cz

UIT

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná