Elektronická pošta - HORDE

Provozujeme jednotný e-mailový systém pro všechny studenty a zaměstnance SU dostupný pro standardní e-mailové klienty (například Mozilla Thunderbird nebo Outlook) přes poštovní protokol IMAP nebo přes námi podporovaný portál Horde na webové adrese https://mail.slu.cz s uživatelským jménem a heslem z Centrálního registru osob SU. Každý student a zaměstnanec SU má automaticky založený e­mail ve tvaru CROlogin@slu.cz (tedy např. abc0256@slu.cz pro 256. uživatele, jehož příjmení začíná písmeny abc).

Vzhledem k tomu, že tento e-mail je standardně využíván pro komunikaci mezi školou a Vámi, upozorňujeme na skutečnost vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, podle které jsou studenti povinni v rámci studia a při jeho průběžné kontrole používat své univerzitní e-mailové účty!

Návody

Přihlášení do mailu

 • Do mailu se přihlašujete svými CRO údaji. V mailu máte vždy jen jeden účet nezávisle na tom jestli jste student, zaměstnance nebo obojí.

Nastavení automatického podpisu

 • po přihlášení ve vrchním menu vybereme Ozubené kolo, tam nabídku Předvolby a tam položku Pošta
 • ve vybrané nabídce vybereme Osobní informace
 • Vámi libovolný podpis vložíme do políčka Váš podpis
 • uložit
 • POZOR!!! Váš podpis se ve vytvářené nové zprávě nezobrazuje. Podpis se zobrazí až příjemci zprávy.

Nastavení automatického podpisu s logem

 • po přihlášení ve vrchním menu vybereme Ozubené kolo, tam nabídku Předvolby a tam položku Pošta
 • ve vybrané nabídce vybereme Osobní informace
 • Vámi libovolný podpis vložíme do políčka Váš podpis pro použití při vytváření HTML editorem
 • obrázek do podpisu se vloží ikonkou obrázek a v nově otevřeném okně se vloží odkaz loga (šířka: 200, výška: 156)
 • Pokud si vložíte do podpisu logo, ale nezapnete při vytváření zprávy HTML vytváření právy, bude mail odeslán bez loga.

Zapnutí HTML editoru

 • HTML editor se jednorázově zapne u vytváření nové zprávy nebo si ho můžete aktivovat automaticky v nastavení (ozubené kolečko) –> Předvolby –> Pošta –> Vytváření zpráv

Nastavení externích e-mailových klientů

Nastavení serveru pro příchozí zpravy:

 • typ serveru - imap
 • adresa serveru - imap.opf.slu.cz
 • port - 993
 • zabezpečení spojení - SSL

Nastavení serveru odchozí pošty:

 • adresa serveru - smtp.opf.slu.cz
 • port - 465
 • zabezpečení spojení - SSL

Vytvoření sdíleného kalendáře

 • po přihlášení do Horde se přepneme na záložku Kalendář
 • pro sdílený kalendář musíme vytvořit Nový kalendář, který si podle sebe nazveme a vybereme jeho barvu.
 • nastavíme sdílení kalendáře: v políčku Sdílet se vybereme skupinu, se kterou chceme kalendář sdílet
 • Pro sdílení určené pro specifické uživatele je potřeba vyplnit jejich CRO identitu.
 • Každý uživatel si musí sdílený kalendář ve svém Horde zapnout
  Pokud chceme vlastní skupinu, nebo skupina chybí, kontaktujte správce přes heldesk.

Nastavení filtru dovolená pro zasílání odpovědi v době nepřítomnosti

Filtr Dovolená se hodí pokud chceme automaticky odpovídat na maily v době, kdy nejsme přítomni na pracovišti, či jsme dokonce mimo dosah internetu.

 • po přihlášení do systému Horde vybereme z vrchní části záložku Pošta a tam nabídku Filtry
 • z nabídky filtrů si vybereme filtr Dovolená
 • dále nastavíme požadované údaje (začátek, konec filtru, text zprávy)

Černá listina

 • Černá listna v Horde slouží k zablokování příchozích nevyžádaných mailu, spamu.
 • Nevyžádanou emailovou adresu do Černé listiny vložíme pomocí tlačítka Černa listna.

Jak zkontrolovat a odstranit email z Černé listiny?

 1. v Horde vybereme Pošta - Filtry
 2. vybereme pravidlo číslo 3, Černá listina
 3. v seznamu emailových adres si označíme mail, který chceme odstranit z Černé listny a pomocí tlačítka Delete jej smažete
UIT

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná