Aktuální informace ke státnicím v červnu

  • David Jančar
  • 11.05.2020
Státní závěrečné zkoušky proběhnou na SU OPF v řádných (původně stanovených) termínech.
Státní závěrečné zkoušky (dále je „SZZ“) pro bakalářské studijní programy budou probíhat v termínu 1.–5.6.2020 a pro navazující magisterské studijní programy v termínu 8.–12.6.2020.
Přihlášení studenti k SZZ budou mít komise zveřejněny nejpozději týden před SZZ v IS SU, informaci o zveřejnění studenti obdrží hromadným e-mailem.
Studenti jsou povinni před konáním SZZ potvrdit v IS SU „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“ !!! Bez tohoto prohlášení nebudou moci studenti vykonat SZZ.

Průběh SZZ a podmínky pro přihlášení jsou stanoveny v:


S ohledem na aktuální situaci s koronavirem - COVID 19 se pro absolventy z I. termínu SZZ  promoce přesouvají na říjen (1. – 9. 10. 2020), informace jsou aktualizovány v Harmonogramu vzdělávací činnosti pro ak. rok 2019/2020.
 
Aktuální informace v oblasti vysokého školství najdete na stránkách MŠMT, a to včetně informací pro studenty s trvalým pobytem na území Slovenska.
 
Přejeme Vám v této nelehké době hodně zdaru, pevné zdraví a těšíme se na Vás u SZZ.

Informace budeme průběžně aktualizovat a v případě dalších okamžitých změn budete informováni prostřednictvím hromadného e-mailu.