• Lenka Přečková
 • ossz
 • 15.09.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Prodlužujeme 2. kolo přijímacího řízení

Neodkládej vysokou až na příští rok. Prodloužili jsme termín podání přihláše
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 11.09.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Zápis předmětu

Registrací a zápisem předmětů si zapíšete termíny konání přednášek či skupin přednášek. Následně je třeba si zapsat do tzv. seminárních skupin (dříve používaný termín semináře) v tomto termínu: 10. 9. 2010 od 18:00 hodin do 22. 9. 2019.
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 01.09.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Prodlužujeme 2. kolo přijímacího řízení

Neodkládej vysokou až na příští rok. Prodloužili jsme termín podání přihlášek
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 22.08.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.08.2019

Registrace na promoce

Po úspěšném složení "Státní závěrečné zkoušky" se nezapomeňte registraovat na promoce.
 • David Jančar
 • ossz
 • 04.07.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Zásady pro přiznání prospěchového stipendia

Vytvořili jsme novou podstránku týkající se Stipendií.
 • Dagmar Labudková
 • ossz
 • 17.06.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 28.06.2019

PROMOCE 2019

Rozpis promocí jaro 2019
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 15.01.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 15.02.2019

Registrace předmětů do letního semestru 2018/2019

Byl vydán Pokyn děkana č. 1/2019 Registrace předmětů do letního semestru akademického roku 2018/2019 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 17.09.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 30.09.2018

Přihlášky přijímáme do 30.9.2018

Přihlášky přijímáme do 30.9.2018


Děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prodlužuje termín pro podání elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2018/2019.

Platí pouze pro uchazeče, kteří podají přihlášku v termínu od  18. 9. do 30. 9. 2018.


Prodloužení termínu pro II. kolo přijímacího řízení za těchto podmínek:

 • David Jančar
 • ossz
 • 17.09.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 05.10.2018

Harmonogram promocí

Harmonogram promocí absolventů doktorského studia, navazujícího magisterského studia a bakalářského studia. Slavnostní promoce absolventů doktorského, navazujícího magisterského a bakalářského studia se koná 5. října 2018.
 • David Jančar
 • ossz
 • 14.09.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 25.10.2018

Informace k úvodnímu týdnu výuky

Student prvního ročníku najde všechny potřebné informace o informačních systémech používaných na SU OPF, které bude během svého studia využívat na stránkách Ústavu informačních technologií... uit.opf.slu.cz