Důležité informace k výuce v zimním semestru 2020/2021

  • Dagmar Labudková
  • 18.09.2020
Aktuální informace týkající se výuky na fakultě.

Vážené studentky, vážení studenti,

rád bych Vás srdečně pozdravil těsně před zahájením výuky v novém akademickém roce 2020/2021. Začátek nového roku nám ovšem komplikuje aktuální epidemiologická situace s nedobrým výhledem na další týdny. Obchodně podnikatelská fakulta, stejně jako další vysoké školy, tak musela přijmout některá opatření, která významně ovlivní průběh výuky i konání dalších akcí. Fakulta je plně připravena realizovat výuku online v prostředí Microsoft Teams a intenzivně výuku podpořit celou řadou dalších studijních materiálů dostupných pro studenty v našich systémech. Zodpovědné státní orgány ale doposud vysokým školám neumožňují přejít na online výuku plošně. Nový akademický rok tak zahájíme ve smíšeném režimu.

V prvním týdnu výuky (21. – 27. 9. 2020) se na fakultu dostaví studenti prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia, jejichž výuka proběhne podle speciálního rozvrhu, který jim byl zaslán a zveřejněn na webové stránce fakulty. Výuka v prostorách fakulty proběhne pro studenty kombinované formy studia, kteří ji mají na první týden zimního semestru rozvrhovánu. Ostatní studenti se v prvním týdnu na fakultu k výuce nedostaví. Vyučující všech předmětů zašlou studentům v průběhu prvního týdne prostřednictvím IS SU, Moodle nebo hromadným emailem v IS SU informace týkající se podmínek absolvování, hodnocených aktivit a organizačního zajištění.

Od druhého týdne zimního semestru (od 28. 9. 2020) bude realizována veškerá výuka. Způsob výuky se bude lišit podle počtu studentů zapsaných na každou rozvrhovou akci (přednáška, seminář, tutoriál). Výuka rozvrhových akcí s počtem zapsaných studentů nepřesahujících 50 bude realizována prezenčně v prostorách fakulty. Výuka rozvrhových akcí s počtem studentů přesahujících 50 bude realizována online v prostředí Microsoft Teams (návod pro studenty je dostupný zde: https://www.slu.cz/slu/cz/teamsstudent). Během výuky i pobytu v prostorách fakulty bude nezbytné dodržovat platná hygienická opatření, zejména pak mít zakrytá ústa a nos rouškou či respirátorem a dezinfikovat si ruce.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni zrušit imatrikulace nově zapsaných studentů plánované na 23. 9. 2020 i promoce absolventů plánované na 7. – 8. 10. 2020. Je nám to velice líto, jelikož máme krásně zrekonstruovaný velký sál fakulty a zaznamenali jsme i velký zájem o studium na naší fakultě. Do prvních ročníků se zapsalo zhruba 1600 nových studentů.

Veškeré uvedené informace a další podrobnosti k organizaci výuky budou obsaženy v Rozhodnutí děkana, které bude vydáno nejpozději v pondělí 21. 9. 2020. 

Je možné, že při dalším zhoršení epidemiologické situace bude nutné zcela přejít na bezkontaktní online výuku. Fakulta je na tuto variantu dobře připravena včetně potřeby realizovat online také průběžné aktivity, testy či závěrečné zkoušení. 

Rád bych Vám předem poděkoval za spolupráci a respektování všech pravidel. Jsem přesvědčen, že to společně v této nelehké době zvládneme. Přeji Vám mnoho studijních úspěchů a pevné zdraví.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan