Studuj v zahraničí. Jeď na Erasmus!

  • Lenka Přečková
  • 10.10.2023
Oddělení zahraničních styků vypisuje výběrové řízení studijní zahraniční pobyty na letní semestr.

Zahraničních stipendijních pobytů se mohou zúčastnit studenti všech stupňů (Bc., NMgr., PhD.) a forem studia (prezenční a kombinovaná) studující v akreditovaném studijním programu na SU OPF, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení. Studijní pobyt a/nebo pracovní stáž lze realizovat v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia. Studenti mohou vyjet do zahraničí již v 1. ročníku bakalářského studia

Přihlášky na zahraniční studijní pobyty vyplňte nejpozději do 22. 10. 2023.

Přihlásit se

Elektronická přihláška

V elektronické přihlášce na studijní pobyt je nutné nahrát:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu 1 A4 (dopis bude obsahovat zdůvodnění výběru partnerské univerzity a vybraných předmětů nebo programu)

Studenti si mohou zvolit dvě zahraniční univerzity. V případě, že kapacita prioritní univerzity bude naplněna, získává student místo na druhé univerzitě.

Výběrové řízení

  • probíhá formou pohovoru dne 25. 10. 2023 od 10:00 v místnosti A309
  • uchazeči obdrží harmonogram výběrového řízení emailem