Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

Slezská univerzita v Opavě a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích společně realizují navazující magisterský joint degree obor, jehož koncepce vychází z pojetí Visegrádské skupiny jako transnacionálního regionu, v němž se setkávají společné a rozdílné tradice i současné zájmy jednotlivých zemí. V tomto kontextu sleduje problematiku veřejné správy, veřejných politik a služeb. Jedná se o jedinečný obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě, který vychází ze znalosti regionů a příhraniční spolupráce, ale míří do Evropské unie.

V prvním a posledním semestru probíhá výuka na kmenových fakultách, ve druhém semestru se realizuje společná výuka na Fakultě veřejné správy v Košicích a ve třetím semestru na Fakultě veřejných politik v Opavě. Součástí studia je i řada doprovodných akcí (exkurze, krátkodobé stáže). Od studentů se předpokládá znalost anglického jazyka na úrovni střední pokročilosti.

Úspěšní absolventi oboru získají titul magistr a tzv. společný diplom z obou škol.