Projekt Euroregionu Silesia

logo Euroregion Silesia.jpg

Název programuOperační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Číslo oblasti podpory3.3
Název oblasti podpory a územíFond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
Název projektuProvázanost politických elit na regionální a centrální úrovni
Číslo projektuCZ.3.22/3.3.04/13.03881
Hlavní řešitel projektuMgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.; Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D.; PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Partneři v projektuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Doba řešení projektu2013 – 2014
Web projektuhttp://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=546

Granty GA ČR

Číslo projektu16-01543S
Název projektuAntropologické předpoklady politického myšlení C.Schmitta
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektuMgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu2016 – 2017
Číslo projektu13-10279S
Název projektuPrůmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948
Nositel projektuÚstav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Spolunositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektuPhDr. Stanislav Kokoška
Spoluřešitel projektudoc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu2013 – 2017
Číslo projektu409/09/0555
Název projektuPerzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Spolunositel projektuSlezské zemské muzeum v Opavě
Řešitel projektuprof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Spoluřešitel projektudoc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.; od roku 2013 prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Doba řešení projektu2009 – 2013

Projekty Studentské grantové soutěže SU

Číslo projektuSGS/25/2016
Název projektuMapování vývoje a fenoménů areálu střední Evropy z historických, sociologických a politologických perspektiv a dalších navazujících oblastí sociálně vědního výzkumu
Řešitel projektuMgr. Petr Hušek, Ph.D.
Doba řešení projektu2016-2018
Číslo projektuSGS/3/2013
Název projektuPolský pohled na národnostní problematiku v pojetí historickém a sociologickém v první polovině 20. století
Řešitel projektuMgr. Richard Przeczek
Doba řešení projektu2013
Číslo projektuSGS/4/2013
Název projektuPotenciál České republiky a Polska ovlivňovat rozvoj občanské společnosti v zemích východní Evropy na případu Běloruska a Ukrajiny
Řešitel projektuMgr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Doba řešení projektu2013
Číslo projektuSGS/2/2011
Název projektuZastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje. Analýza postojů, názorů a cílů zastupitelů v obcích do tří tisíc obyvatel.
Řešitel projektuMgr. Radomír Sztwiertnia
Spoluřešitel projektudoc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
Doba řešení projektu2011

Projekty Interního grantového systému SU

Číslo projektuIGS/16/2016
Název projektuOdvrácená strana evropského politického myšlení-Carl Schmitt
Řešitel projektuMgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu2016
Číslo projektuIGS/5/2014
Název projektuFilozofické základy psychologie Tomáše Akvinského
Řešitel projektuMgr. Petr SlováčekPh.D.
Doba řešení projektu2014
Číslo projektuIGS/18/2013
Název projektuSvaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jugoslávie
Řešitel projektuMgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Doba řešení projektu2013
Číslo projektuIGS/33/2012
Název projektuVymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu
Řešitel projektuMgr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Doba řešení projektu2012
Číslo projektuIGS/34/2012
Název projektuPolitická participace národnostních menšin v České republice. Prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních konferencích.
Řešitel projektuMgr. Radomír Sztwiertnia
Doba řešení projektu2012
Číslo projektuIGS/15/2011
Název projektuSociální myšlení, struktura a transformace zemí střední Evropy – výzkumný pobyt na Sociologickém ústavu Slovenské akademie věd
Řešitel projektuPhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu2011

Projekt Moravskoslezského kraje

logo MSK.png

Číslo projektu02491/2013/RRC
Název projektuPodpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě
Řešitel projektuprof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Spolupracovník za FVPMgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Doba řešení projektu2013 – 2014

Grant Mezinárodního visegrádského fondu

Číslo projektu60900007
Název projektuVisegrad: Social Thought, Structure and Transformation
Řešitel projektuPhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektuod roku 2010 (v rámci ÚSES do 1. 9. 2013)

Mezinárodní výzkumný projekt ve spolupráci

Název projektuVysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Dokumenty z českých archivů.
Hlavní editoři a zpracovateléMgr. Adrian von Arburg, Ph.D.; doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Doba řešení projektuod roku 2009 do 1. 9. 2013