Vedoucí ústavu

prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Adresa:Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon:+420 553 684 181
E-mail:dusan.janak (at) fvp.slu.cz

Tajemník ústavu

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D
Adresa:Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon:+420 553 684 187
E-mail:lubomir.hlavienka (at) fvp.slu.cz

Sekretariát

Ivana Glabazňová
Adresa:Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon:+420 553 684 180
E-mail:ivana.glabaznova@ fvp.slu.cz

Interní pracovníci

prof. PhDr. Ivan Halász, PhD.
Zaměření:migrační procesy, dějiny veřejné správy
Telefon:+420 553 684 187
E-mail:halasz.ivan (at) tk.mta.hu
Osobní stránka:
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Zaměření:             
Dějiny XX. století
Telefon:+420 553 684 187
E-mail:lubomir.hlavienka (at) fvp.slu.cz

Osobní stránka:
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Zaměření:            
Moderní dějiny středoevropských zemí
Telefon:+420 553 684 181
E-mail:dusan.janak (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:
                             doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Zaměření:            

                             společnosti stř. Evropy, dějiny sociologie a soc. myšlení,metodologie soc. věd

Telefon:                             +420 553 684 188
E-mail:                              janak@fvp.slu.cz
Osobní stránka:
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Zaměření:            
Ústavní systémy středoevropských států
Telefon:
E-mail:igor.palus (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:
                                                                                       prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Zaměření:                                                                    Dějiny českých a evropských zemí v moderní době

  

Telefon:                                                                       +420 553 684 141  
E-mail:                                                                         rudolf.zacek (at) fvp.slu.cz  
Osobní stránka:
Externí pracovníci

Mgr. Ondřej Kolář, PhD.
Zaměření:Národnostní menšiny
E-mail:kolar(at)szm.cz
PaedDr. Zbyšek Ondřeka
Zaměření:Diplomatická teorie a praxe
E-mail:reditel (at) muzeumct.cz
PhDr. Jiří Sedláček
Zaměření:Filozofie, etika, středoevropská náboženství, politická kultura
E-mail:jiri.sedlacek@fvp.slu.cz

Interní doktorandi

Mgr. Monika Horsáková
E-mail:monika.horsakova (at) fpf.slu.cz

Externí doktorandi

Mgr. Richard Przeczek
E-mail:richard.przeczek (at) fvp.slu.cz
Ing. Josef Vícha
E-mail:josef.vicha (at) fvp.slu.cz

Ing. Petr Jančárek
E-mail:petr.jancarek (at) fpf.slu.cz

Vyučující z jiných ústavů

PhDr. Květoslava Krajčová (ÚVSRP FVP v Opavě)
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. (ÚVSRP FVP v Opavě)
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (ÚVSRP FVP v Opavě)