Mezinárodní navazující magisterské studium - Studijní plán


1. ročník ZIMNÍ SEMESTR

paralelně vyučováno v Opavě i Košicích

Název předmětu

Přednáška/cvičení

Počet kreditů

Způsob zakončení

Povinné předměty

Místní demokracie ve střední Evropě

1/1

5A

Zk

Problémy a perspektivy středoevropské společnosti

2/0

5A

Zk

Veřejná ekonomika ve střední Evropě

1/1

5A

Zk

Kvantitativní a kvalitativní metody analýzy a tvorby veřejných politik

1/1

5A

Zk

Odborná angličtina

0/2

3A

Zp

Povinně volitelné předměty

Mikroekonomická analýza

1/1

3B

Zp

Metodologie společenských věd a tvorba vědeckých textů

1/1

3B

Zp

Aktuální problémy sociální politiky

1/1

3B

Zp

 

1. ročník LETNÍ SEMESTR

pro české i slovenské sludenty v Košicích

Název předmětu

Přednáška/cvičení

Počet kreditů

Způsob zakončení

Povinné předměty

Teorie organizace a řízení ve veřejné správě

2/0

6A

Zk

Teorie a tvorba veřejné politiky

2/0

6A

Zk

Hospodářská politika

1/1

6A

Zk

Teorie veřejné správy

1/1

6A

Zk

Seminář k diplomové práci I

0/2

2A

Zp

Povinně volitelné předměty

Ochrana občanských práv ve střední Evropě

1/1

3B

Zp

Projektový management

1/1

3B

Zp

E-government ve veřejné správě

1/1

3B

Zp

 


2. ročník ZIMNÍ SEMESTR

pro české i slovenské sludenty v Opavě

Název předmětu

Přednáška/cvičení

Počet kreditů

Způsob zakončení

Povinné předměty

Národnostní a menšinová politika ve střední Evropě

2/0

6A

Zk

Ochrana životního prostředí ve střední Evropě

1/1

6A

Zk

Sociologické aspekty veřejné politiky a veřejné správy

1/1

6A

Zk

Seminář k diplomové práci II

0/2

2A

Zp

Povinně volitelné předměty

Bezpečnostní politika ve střední Evropě

1/1

3B

Zp

Politika trhu práce v zemích střední Evropy

1/1

3B

Zp

Statistická analýza

1/1

3B

Zp

 

2. ročník LETNÍ SEMESTR

paralelně vyučováno v Opavě a Košicích

Název předmětu

Přednáška/cvičení

Počet kreditů

Způsob zakončení

Povinné předměty

Regional Development and Cooperation in the Central Europe

2/0

6A

Zk

Evaluace veřejné politiky

2/0

6A

Zk

Diplomová práce

0/5

16A

Zp

Povinně volitelné předměty

Vzdělávací politika středoevropských zemí

1/1

3B

Zp

Interkulturní komunikace

1/1

3B

Zp

Mezinárodní krizová správa v Evropě

1/0

2B

Zp