Mezinárodní navazující magisterské studium - Profil absolventa

Absolventi oboru Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě budou připraveni pro samostatnou odbornou práci a základní řídící funkce na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, především při koncipování a realizaci veřejných politik, veřejné správy a rozvoji různých forem mezinárodní spolupráce, zejména příhraniční. Mohou se podílet také na rozvoji regionálních aktivit v rámci Evropské unie a zemí Visegrádu.

Znalost středoevropských reálií, prostředí i problémů, zvládnutí výzkumných metod a technik a aktivní znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni B1) vytváří předpoklady pro vysokou míru profesní adaptability v praxi i v rámci regionu. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu zaměřeném např. na veřejnou správu.