Práce zdravotnických pracovníků je prestižním povoláním vyžadujícím řadu odborných znalostí a schopností. Od tohoto zaměření se očekává profesionalita, lidskost, trpělivost a vysoký stupeň empatie. Právě tyto vlastnosti jsou pro výkon profese nepostradatelné. Každý člověk bez rozdílu věku očekává při kontaktu se zdravotníkem úsměv, pochopení, péči a kompetentní přístup od toho, kdo mu je schopen v danou chvíli pomoci.

Ústav nelékařských zdravotnických studií úzce spolupracuje se Slezskou nemocnicí v Opavě, Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, Fakultní nemocnicí v Ostravě a Městskou nemocnicí v Ostravě. 

Během studia se studenti mohou zapojit do nejrůznějších aktivit, jako jsou oblíbené Dny prevence, a také do řady projektových výzev. V rámci projektu Erasmus+ mohou studenti během studia absolvovat výuku na některých z našich partnerských univerzit.

Studijní programy

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí studium v bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství, které jsou tříleté v prezenční a kombinované formě studia.

Dále je u nás možné studovat bakalářský studijní program Porodní asistence, který je tříletý, pouze v prezenční formě.

Dalším bakalářským studijním programem je Dentální hygiena, který je taktéž tříletý a pouze v prezenční formě. 

Aktuality

Fakulta hostila Slezský den sester Ilustrační obrázek: Fakulta hostila Slezský den sester
 90
12. 05.
Fakulta hostila Slezský den sester
Přijímací řízení pro studijní program Dentální hygiena Ilustrační obrázek: Přijímací řízení pro studijní program Dentální hygiena
 147
17. 05.
Přijímací řízení pro studijní program Dentální hygiena
Daruj krev ve Slezské nemocnici v Opavě Ilustrační obrázek: Daruj krev ve Slezské nemocnici v Opavě
 161
17. 04.
Daruj krev ve Slezské nemocnici v Opavě
Prezentujte se na Slezský den sester Ilustrační obrázek: Prezentujte se na Slezský den sester
 100
03. 05.
Prezentujte se na Slezský den sester
UniPoint bude hostit Den zdraví a prevence Ilustrační obrázek: UniPoint bude hostit Den zdraví a prevence
 89
06. 04.
UniPoint bude hostit Den zdraví a prevence
Přednášky oboru Dentální hygiena jsou žádané Ilustrační obrázek: Přednášky oboru Dentální hygiena jsou žádané
 90
29. 03.
Přednášky oboru Dentální hygiena jsou žádané
Studenti se v rámci exkurzí seznamují s naší fakultou Ilustrační obrázek: Studenti se v rámci exkurzí seznamují s naší fakultou
 101
27. 03.
Studenti se v rámci exkurzí seznamují s naší fakultou
Všechny aktuality