Edukační centrum je vzdělávacím střediskem zejména pro oblast primární, sekundární a terciární prevence v oblasti zdraví. Jeho náplní je poskytovat odborné rady veřejnosti v rámci zdravého životního stylu, prevence vzniku kardiovaskulárních nemocí, informace o poskytování základní ošetřovatelské péče lidem pečující o své příbuzné v domácím prostředí. Pracovníci centra poskytují informace krátkodobě anebo dlouhodobě, dle přání klienta. Edukační centrum je vedeno při Ústavu nelékařských zdravotnických studií. Pořádané aktivity probíhají na Ústavu nelékařských zdravotnických studií anebo přímo v prostředí komunity. Plán edukačních aktivit bývá zveřejňován pravidelně na této stránce.

V roce 2020 se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace uskutečnily pouze tyto akce:

TěhuDay (OC Breda) který byl zaměřen na životní styl mladých žen, které plánují otěhotnění a žel, které jsou těhotné. Akce se zůčastnilo několik desítek zájemců z řad těhotných žen, maminek a dospívajíchc dívek.

11. 12. 2020 proběhl workshop ve Slezské nemocnici v Opavě na téma Zdravotní gramotnost v MS kraji - byly zde prezentovány výsledky dlouhodobého výzkumu u dospělých jedinců a to z oblasti prevence kardiovaskulárních chorob a nádorových onemocnění.

Bohužel, již tradiční akce Dny prevence, které se těší vysokémů zájmu opavské veřejnosti, musely být v jarním a podzimním termínu zrušeny.