Telefonní kontakty

01

+420 596 398 339

Místnost

01

B-B304

doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.

Email: malatek@opf.slu.cz

Publikační činnost