Telefonní kontakty

01

+420 596 398 339

Místnost

01

B-B304

doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.

Email: malatek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu