Oddělení studijních a sociálních záležitostí SU OPF vede agendu studentů:

 • vede osobní spisy studentů bakalářských a navazujících studijních programů, posluchačů CŽV,
 • vyřizuje studijní záležitosti studentů,
 • provádí kontrolu studia za uplynulý (předcházející) akademický rok,
 • podílí se na podkladech pro výpočet stipendií,
 • zabezpečuje poradenství v oblasti poplatků za studium a stipendií
 • zájemcům o studium poskytuje informace o přijímacím řízení.

 

Po organizační stránce zajišťuje průběh celého akademického roku:

 • zahájení akademického roku,
 • imatrikulace studentů 1. ročníku,
 • přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů,
 • koordinuje přípravu a organizaci státních závěrečných zkoušek, vyhotovuje podklady pro tisk diplomů a dodatků k diplomům,
 • promoce.

Aktuality

Ilustrační obrázek
 230
13.09 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Informace k úvodnímu týdnu výuky pro 1. ročník

Ilustrační obrázek
 932
11.05 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Aktuální informace ke státnicím v červnu

Ilustrační obrázek
 826
04.07 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Zásady pro přiznání prospěchového stipendia

Všechny aktuality
OSSZ

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 254
Bc. Ingrid Jurčíková