Tiskové zprávy

2022

Karviná 11. března 2022

Karvinská fakulta pomáhá lidem postiženým válkou

Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) se od samotného počátku vojenské invaze Ruska na Ukrajinu intenzivně zapojila do pomoci lidem postiženým válkou. Snažíme se podat pomocnou ruku a být oporou v těchto těžkých časech jak současným studentům fakulty pocházejícím z Ukrajiny a jejich rodinám, tak lidem, kteří před válkou museli uprchnout, potřebují ubytování nebo se zajímají o studium či práci na naší fakultě. 

Karviná 4. března 2022

Posluchači U3V opět zaplnili lavice karvinské fakulty

V letním semestru letošního roku uvítala karvinská fakulta ve svých lavicích také posluchače Univerzity třetího věku. Tito dříve narození posluchači si postupně hledají cestu na fakultu po období zrušení prezenční výuky, resp. omezujících opatření v důsledku koronavirové epidemie. Je třeba podotknout, že posluchači se po vynucené přestávce ve studiu vracejí zpočátku váhavě a se smíšenými pocity.

Opava 11. ledna 2022

Inovativní podnikání – revoluční vzdělávací koncept na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

Akreditace studijního programu Inovativní podnikání je úspěšným vyvrcholením téměř dvouleté snahy získat mezinárodně uznávaný vzdělávací koncept podnikání na Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné a potvrdit tím cíl fakulty stát se lídrem podnikatelského vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Vedle již úspěšně zavedeného multifunkčního centra pro propojení studentů s podnikateli Business Gate je to již druhý model pocházející z Finska, které je známé právě tím, že má jeden z nejmodernějších a nejprogresivnějších vzdělávacích systémů ve světě. V případě tohoto studijního programu jsme se nechali inspirovat vzdělávacím konceptem Team Academy®, který pochází z finské univerzity v Jyväskylä a je realizován v mnoha zemích na několika kontinentech. V České republice je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě teprve druhou vysokou školou, která jej ke studiu nabízí.

Karviná 12. ledna 2022

Den otevřených dveří na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

Jednou z tradičních akcí, kterou na počátku každého roku Obchodně podnikatelská fakulta připravuje pro uchazeče o studium je Den otevřených dveří. Záměrem akce je informovat uchazeče o možnostech a podmínkách studia na fakultě, stipendijních programech, možnostech a nabídkách zahraničních stáží, ubytování a stravování, propojení teorie s praxí. Součástí je také prohlídka fakulty.

2021

Karviná 4. června 2021

Mezinárodní obchod bude možné studovat na karvinské fakultě

Mezinárodní obchod je dalším nově akreditovaným studijním programem, který rozšířil stávající fakultní nabídku. Pro fakultu je otevření tohoto programu velkým úspěchem, v České republice se dá totiž tento program studovat pouze na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedná se o specifický studijní program, který zaujme svou skladbou profilových předmětů a znalostí z prostředí soukromého i veřejného sektoru. Studijní program je koncipován jako profesní, to znamená, že na výuce se budou přímo podílet odborníci z významných regionálních firem, které se primárně orientují v oblasti mezinárodního obchodu a mají co do činění se zahraničními obchodními operacemi. Jedná se například o firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., Lázně Darkov, a.s., Bonatrans group, a.s., Veolia Energie ČR, a.s. apod. Stávající nabídka spolupracujících firem bude dále rozšiřována. Kromě spolupráce na výuce budou mít studenti příležitost vykonávat v těchto firmách odbornou praxi.


Karviná 7. dubna 2021

Digitální business rozšířil nabídku studijních programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF) získala do mozaiky svých nabízených studijních programů nový kousek. Tentokrát se jedná o profesní program Digitální business v bakalářském stupni, který reaguje na aktuální rozvoj příležitostí digitální ekonomiky. Studijní program je postavený na průniku tří klíčových oblastí a těmi jsou podnikání, marketing a informační technologie.

Karviná 10. června 2021

Propojení teorie s praxí má své výsledky

Pod hlavičkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (OPF) již více jak 5 let funguje Institut interdisciplinárního výzkumu (IIV), který nabízí komplexní služby organizacím samosprávy i malým a středním podnikatelům zejména v Moravskoslezském kraji. Vytvářením interdisciplinárních týmů při řešení projektů smluvního nebo aplikačního charakteru jednotlivým akademickým pracovníkům přináší možnosti získávání zkušeností a kariérního posunu.

2020

Karviná 20. června 2020

OPF získala akreditaci na nové profesně zaměřené studijní programy

Od pondělí 29. června 2020 se mohou zájemci o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (OPF) hlásit do zcela nových studijních programů. Fakulta totiž uspěla se žádostmi o akreditaci hned tří programů, které jsou zaměřené na studium marketingu, managementu v sociálních službách a veřejné ekonomiky a správy. Získání akreditace těchto studijních programů potvrzuje dlouhodobě vysokou kvalitu výuky i studijního prostředí, kterou fakulta svým studentům nabízí.

Karviná 7. dubna 2020

Ekonomická olympiáda: Krajské kolo Karviná

Ve středu 29. ledna se na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné konalo krajské kolo IV. ročníku Ekonomické olympiády pro Moravskoslezský kraj. Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky v Česku, na Slovensku a nově i v Maďarsku. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a vyhledávat nadějné budoucí ekonomy. Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú., která vytváří zázemí pro studium a výuku ekonomie a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické a finanční gramotnosti ve společnosti.