• Michal Stoklasa
 • pem
 • 25.05.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Workshop Youth Canvas v Arménii

Ing. Petra Krejčí, Ph.D. z naší katedry podnikové ekonomiky a managementu se zúčastnila workshopu v Arménii v rámci programu Erasmus+. Její zážitky z cesty si můžete přečíst níže.
 • Lenka Přečková
 • pem
 • 23.05.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Proběhl jubilejní 20. mezinárodní studentský seminář

Studenti OPF se opět zúčastnili soutěže 4 univerzit o nejlepší prezentaci. Akce byla nabitá skvělými výkony, ale naši studenti se rozhodně neztratili a umístili se na medailových pozicích. Pojďte si s námi přečíst podrobnosti o celé akci.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 22.05.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Information Systems and e-Business Management

Ve druhém čísle roku 2023 časopisu Information Systems and e-Business Management byl zveřejněn článek našich kolegů doc. Šperky a dr. Halašky s názvem "The performance assessment framework (PPAFR) for RPA implementation in a loan application process using process mining". Cílem článku je zjistit, jaké aktivity podnikových procesů jsou vhodné pro robotickou procesní automatizaci (RPA). Vědecký časopis Information Systems and e-Business Management nakladatelství Springer se aktuálně nachází ve 3. kvartilu databáze Web of Science (AIS).
 • Lenka Přečková
 • pem
 • 22.05.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Mezinárodní konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2023)

Ve dnech 18.-19. května Katedra podnikové ekonomiky a managementu a Katedra informatiky a matematiky pořádaly mezinárodní vědeckou konferenci Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2023).
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 13.03.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise E+M Ekonomie a Management

V novém čísle časopisu E+M Ekonomie a Management byl právě zveřejněn článek našich kolegů dr. Bauerová, doc. Starzyczné a dr. Zapletalové s názvem „Who Are Online Grocery Shoppers?“. Cílem článku je vygenerování segmentů zákazníků nakupujících potraviny online, které poskytnou komplexnější pohled na jejich nákupní chování, osobnostní rysy a charakteristiku, loajalitu, celkovou spokojenost a frekvenci používání sociálních médií. Vytvořené segmenty by měly pomoci marketingovým manažerům retailingových firem prodávajících potraviny zaměřit se na vhodný segment zákazníků a pro ně nastavit odpovídající komunikační strategii. Vědecký časopis E+M Ekonomie a Management se aktuálně nachází ve 2. kvartilu databází Web of Science (SSCI) i SCOPUS.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 17.02.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Projekt HRM in V4 podpořený z International Visegrad Fund

Čtyři členové naší katedry, konkrétně doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc., Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D., Ing. Helena Marková, Ph.D. a Ing. Petra Krejčí, Ph.D. jsou součástí mezinárodního týmu 5 univerzit, kterému se povedlo získat projekt podpořený z International Visegrad Fund.
 • Veronika Novotná
 • pem
 • 24.11.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

19. mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce

Naši studenti opět vyhráli soutěž 5 univerzit o nejlepší prezentaci! Akce byla nabitá skvělými výkony, ale i naši další studenti se neztratili a rozdělili si mezi sebe 15 tisíc Kč. ve výhrách. Pojďte si s námi přečíst podrobnosti a zážitky.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 17.11.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society.

V online verzi časopisu Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society byl právě zveřejněn článek našich kolegů dr. Matušínské a dr. Stoklasy s názvem "The appeals and level of involvement influencing purchasing decision". Cílem článku je zjistit, jak jsou rozdílné produktové kategorie ovlivněny racionálními či emocionálními apely a mírou zapojení do nákupního rozhodování s ohledem na vybrané demografické charakteristiky českých spotřebitelů. Tato zjištění by měla pomoci marketingovým manažerům nastavit vhodnou marketingovou strategii. Vědecký časopis Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society se aktuálně nachází ve 2. kvartilu databází Web of Science i SCOPUS.
 • Lenka Přečková
 • pem
 • 18.10.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 23.11.2022

International student seminar

Obchodně podnikatelská fakulta pořádá tradiční studentský seminář zaměřený na prezentaci vlastního tématu v angličtině. Nejlepší prezentace vyhrají věcné ceny.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 27.06.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Marketing Intelligence & Planning

V online verzi časopisu Marketing Intelligence & Planning byl právě zveřejněn článek našich kolegů dr. Klepka a Ing. Kvíčaly s názvem "How do e-stores grow their market share?". Cílem článku je identifikovat jak si konkurují a rozvíjejí se e-stores v oblasti prodeje módy a kosmetiky, co by mělo pomoci manažerům nastavit vhodnou marketingovou strategii. Marketing Intelligence & Planning je vědecký časopis vydáván nakladatelstvím Emerald. Aktuálně se nachází ve 3. kvartilu databáze Web of Science v oblasti Business. Příspěvek je jedním z výstupů vědeckovýzkumného projektu SGS "Paretovo pravidlo v marketingu v kontextu e-commerce".