Nový předmět o finančních inovacích FinTech

  • Lenka Přečková
  • 17.03.2024
Svět financí se neustále proměňuje, a to hlavně díky technologickému pokroku v oblasti finančních technologií, známých jako FinTech. Tento pokrok zahrnuje celou řadu aspektů od umělé inteligence a analýzy velkých dat až po blockchain. Všechny inovace pomáhají zefektivnit procesy, snížit náklady a zvýšit bezpečnost finančních transakcí. Díky FinTech se po celém světě otevírá přístup k finančním službám pro širší veřejnost, což umožňuje lidem využívat moderní bankovní služby, půjčky mezi jednotlivci nebo investovat do kryptoměn. Tento vývoj nutí tradiční banky a finanční instituce, aby se přizpůsobily novým trendům a inovovaly, čímž se finanční prostředí stává otevřenějším, více zaměřeným na klienta a odolnějším vůči rizikům.

S ohledem na význam FinTechu je důležité, aby těmto aktuálním trendům byla věnována náležitá pozornost také na ekonomických fakultách. Studenti potřebují získat znalosti a dovednosti pro práci v sektoru, který je čím dál více závislý na technologiích. Katedra financí a účetnictví na Obchodně podnikatelské fakultě tak přichází s novým předmětem "FinTech - Finanční inovace", který je koncipován jako volitelný pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia. Výuka je zajištěna výhradně odborníky z praxe. Tito lektoři přicházejí z předních finančních institucí a přinášejí s sebou cenné zkušenosti. Kurz je rovněž založen na projektové výuce, v rámci které si studenti mohou sami vyzkoušet aktivní správu investičního portfolia na obchodní platformě společnosti XTB. Celý předmět vyvrcholí skupinovou diskusí, během které studenti prezentují a obhajují svá investiční rozhodnutí a strategie. Tento přístup k výuce nejen rozvíjí jejich kritické myšlení, ale také je připravuje na skutečné výzvy ve světě financí.

V rámci předmětu se studenti potkají s významnými odborníky, kteří se technologiemi ve financích a finančními inovacemi přímo zabývají. Jaroslav Brychta (XTB) poskytne úvod do FinTech z pohledu uživatele a investora. Jan Holý (Citi Commercial Bank London) se ve dvou přednáškách zaměří na ekosystém FinTech a FinTech v platbách a transakcích. Zdeněk Hromek a David Rokosz (Partners Banka) představí digitalizaci bankovních služeb při vzniku nové banky. Tomáš Cverna (XTB) se zaměří na kryptoměny jako investiční a platební nástroj. Michal Vodrážka (ČNB) nabídne pohled na digitální peníze centrální banky CBDC a regulaci FinTech. Martin Sládeček (Komerční banka) poskytne přehled o digitalizaci v bankovnictví.

Pevně věříme, že pilotní realizace nového předmětu bude úspěšná, u studentů se setká se zájmem a budou jej považovat za přínosný. Cílem je zařadit předmět do standardního studijního plánu programu Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví a zachovat jej jako volitelný pro další studijní programy. 

Jaroslav Brychta (XTB) Jaroslav Brychta (XTB)
Jaroslav Brychta (XTB) Jaroslav Brychta (XTB)
Jan Holý (Citi Commercial Bank London) Jan Holý (Citi Commercial Bank London)
Jan Holý (Citi Commercial Bank London) Jan Holý (Citi Commercial Bank London)
Partners banka Partners banka
Partners banka Partners banka
Tomáš Cverna (XTB) Tomáš Cverna (XTB)
Tomáš Cverna (XTB) Tomáš Cverna (XTB)