Partnerství mezi ČNB a OPF stvrzeno podpisem memoranda

  • Lenka Přečková
  • 30.12.2023
Již dlouhodobě probíhá vzájemná spolupráce mezi naší fakultou a Českou národní bankou. Odborníci ČNB jsou pravidelnými hosty ve výuce nebo řečníky na konferencích pořádaných OPF. Dlouhou tradici má také úspěšná celostátní soutěž pro středoškolské studenty věnující se otázkám finanční gramotnosti, kterou ve spolupráci s ČNB organizuje Katedra financí a účetnictví.

Zájem obou stran na dalším rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce byl stvrzen 12. prosince 2023 v centrále ČNB podpisem memoranda o spolupráci za osobní účasti guvernéra ČNB Aleše Michla a děkana OPF Romana Šperky. K rozvoji spolupráce a uzavření memoranda významně přispěl Ilja Skaunic, bývalý ředitel ostravské pobočky ČNB a nyní odborný asistent katedry financí a účetnictví a Daniel Stavárek, vedoucí této katedry a prorektor Slezské univerzity pro vědu a zahraniční styky.

Memorandum bude konkrétními aktivitami naplňováno již v nejbližším období. 23. ledna se na fakultě uskuteční setkání ČNB s učiteli základních a středních škol. Na akci zaměřenou na aktuální finanční a ekonomická témata vystoupí čtyři renomovaní odborníci z ČNB, kteří se podělí o své bohaté znalosti a zkušenosti. Více informací o akci...

V únoru pak bude vyhlášen další ročník výše zmíněné soutěže pro studenty středních škol.