Proběhl 19. ročník mezinárodní konference ICFB

  • Lenka Přečková
  • 20.10.2023
Ve dnech 18. a 19. října 2023 se na naší fakultě uskutečníl již 19. ročník International Conference on Finance and Banking. Tato mezinárodní konference patří v regionu střední a východní Evropy k finančním konferencích s nejdelší tradicí. Jako vždy poskytuje možnost setkání akademických pracovníků a odborníků z praxe k diskuzi o různých aspektech financí a bankovnictví.

Konferenci zahájil Daniel Stavárek, prorektor Slezské univerzity pro vědu a zahraniční vztahy, který vyzdvihl význam konference a s potěšením přivítal v Karviné více než 30 tuzemských a zahraničních účastníků. Na konferenci vystoupili významní řečníci. První hlavní přednášku s názvem "The Recent Inflation Surge: Lessons for Monetary Policy Conduct” prezentoval Tomáš Holub, člen bankovní rady České národní banky. Podrobně rekapituloval období vysoké inflace, kroky ČNB a vyjádřil se i k očekávanému vývoji v následujících měsících. Druhým hlavním řečníkem byl Giovanni Cerruli z italského Research Institute on Sustainable Economic Growth. Jeho vystoupení na téma "Optimal policy learning: How data-driven policy-making will transform social, economic and financial policies" ukázalo možnou budoucnost rozhodování v hospodářské politice založeného na datech.

Všem účastníkům děkujeme za účast, vynikající příspěvky a podnětné diskuze. Spojení špičkových účastníků, příjemného prostředí OPF a perfektní organizace vytvořilo tuto výjimečnou akci.

Více informací o konferenci jsou k dispozici na stránkách www.icfb.cz.