Studenti a vyučující vyjeli do Nizozemí na BIP "Startup Simulation Game"

  • Veronika Novotná
  • 19.12.2023
Tento zimní semestr se pětice studentů z OPF účastnila BIP (Blended intensive programme) s názvem – Startup Simulation Game. BIP je speciální program v rámci Erasmus+, ve kterém studenti z různých zemí Evropy spolupracují na řešení zadaných úkolů v online režimu v kombinaci s krátkodobou mobilitou.

Autor: Dalibor Šimek

BIP – Startup Simulation Game vznikl jako jeden z prvních výsledků kooperace v rámci Evropské univerzity STARS EU, kterou je Slezská univerzita součástí. Program je iniciativou tematické zájmové skupiny "Podnikání a inovace" (Thematic Interest Group "Entrepreneurship & Innovation"). Předmětu se účastnilo celkem 7 univerzit z aliance STARS EU (25 studentů a 9 vyučujících). 

Hlavním cílem BIPu bylo zasvětit studenty do procesu tvorby a provozu Startupu coby začínajícího, dynamicky rostoucího podniku. V prvotní fázi se studenti rozdělili do mezinárodních týmů a procházeli teoretickou přípravou a zároveň plánovali strategii vstupu na trh. Tato fáze probíhala v online režimu a trvala zhruba měsíc. Následovala týdenní mobilita v Nizozemí, konkrétně na Hanze University of Applied Sciences ve městě Groningen. Zde byl připraven intenzivní týdenní program. Týmy nejprve prošly vyjednáváním s potenciálními investory a následně naplánovanou strategii propsali do simulační hry od německé firmy TOPSIM. Zde postupně procházeli 6 simulačními koly, která simulovala prvních 6 let na trhu. V průběhu hry se studenti učí vyhodnocovat velké množství dat a tvořit z něj manažerská rozhodnutí. Následně vidí dopady svých rozhodnutí na finančních výsledcích podniku a strategii tak mohou postupně upravovat a tím se také učit.

Za OPF se BIPu kromě pětičlenného studentského týmu účastnili také Pavel Adámek a Dalibor Šimek. Mezinárodní tým, který vedl Dr. Adámek rovněž v simulační hře zvítězil (dosáhl nejvyšších hodnot zisku a podílu na trhu). Na příští roky se plánuje nabídka BIPů navyšovat a studenti se tak mohou těšit na pestřejší možnosti jak okusit mezinárodní spolupráci a vycestovat na krátkodobou mobilitu do zahraničí.