Získali jsme TAČR! Podnikat lze přeci v každém věku

  • Michal Stoklasa
  • 15.08.2023
Získali jsme projekt grantové agentury TAČR v programu SIGMA – Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. Konečně můžeme zkoumat další zajímavou skupinu a její motivaci a vhodnou podporu k podnikání. Díky projektu TQ01000115 (1.VS SIGMA - DC3) „Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0“ to bude možné.

Od září 2023 do listopadu 2026 budeme pracovat na koncepci podpory začínajících podnikatelů ve věkové kategorii 40+. Ta poslouží pro řízení aktivit inovačních center směrem k této skupině na strategické i taktické úrovni. Cíle bude dosaženo pomocí hlavního výstupu, strategického dokumentu a dílčích výstupů v podobě workshopů a článků, které poslouží jako zdroj aktualizace stávajících strategických dokumentů a podklad pro přípravu ročních akčních plánů. Hlavní aktivitou projektu je společenskovědní výzkum socioekonomických dopadů zahájení podnikání cílové skupiny a výzkum motivace, chování a potřeb. Očekávaným dopadem je zlepšená podpora pro zahájení podnikání této důležité skupiny, která je nositelem zkušeností, znalostí a kontaktů potřebných pro vznik inovativních podniků. Tento projekt bude realizován ve spolupráci s VŠE Praha (Ing. Nina Bočková, Ph.D. jako hlavní řešitel) a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest (Ing. Tomáš Vlasák, aplikační garant). Mezi další spolupracovníky pro aplikaci výsledků patří Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek a Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.s. Více o projektu.