Projektové setkání Visegrad Fund

  • Michal Stoklasa
  • 28.06.2023
Na Obchodně podnikatelské fakultě proběhlo ve dnech 27. – 28. 06. 2023 setkání projektového týmu mezinárodního vědeckovýzkumného projektu HRM V4 - Past, present and future challenges of HRM in V4 countries. Setkání se účastnili zástupci všech partnerských univerzit: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystici, Maďarská univerzita zemědělství a přírodních věd, Univerzita Istvána Széchenyiho, Univerzita ve Sczeczině a Slezská univerzita.

Jednalo se o druhé setkání projektového týmu. V rámci projektu je řešena problematika současného stavu a perpektiv řízení lidských zdrojů v organizacích v zemích V4. Řešení uvedené problematiky vychází z výzkumu realizovaného technikou dotazníkového šetření, které proběhlo ve všech členských zemích na jaře tohoto roku.  Na schůzce byly řešeny otázky kompatibility dat a jejich analýzy a realizace dalších projektových aktivit spojených s prezentací výsledků výzkumu. Výstupem, který by měl propojit akademickou a odbornou veřejnost s podnikatelskou sférou, bude panelová diskuse, která je plánována na podzim 2023. Tato diskuze proběhne v mezinárodním formátu.

Výsledky výzkumu budou prezentovány také na národních úrovních. 

Všichni členové projektového týmu ocenili osobní formu setkání jako skvělou příležitost k prohloubení možností spolupráce v oblasti HRM a inovativního přístupu ke vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti. Setkání bylo také inspirativní v rámci možností učitelské mobility. Zahraniční hosté vyjádřili spokojenost a poděkování našemu projektovému týmu.

Bližší informace o projektu a realizovaných aktivitách najdete na: https://hrminv4.webnode.sk/cz/

Popis cílů projektu a jeho výstupy jsou popsány na stránkách Katedry podnikové ekonomiky a managementu tady: https://www.slu.cz/opf/cz/pemintvisfundproj