Slavnostní promoce absolventů se uskuteční na konci června

  • Lenka Přečková
  • 24.05.2023
Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu se koná 29. a 30. června 2023.

Termíny promocí a registrací na promoce, informace o úhradě poplatku

rok absolutoria:
2023
termín promocí:
29. 6. 2023 promoce absolventů bakalářského studia
30. 6. 2023 promoce absolventů navazujícího magisterského a doktorského studia
Absolventský portál:

Registrace / Přihlášení

termín zápisu na promoce:

29. 5. - 14. 6. 2023

Zápis na promoce

způsob platby:

do 18. 6. 2023

prostřednictvím odkazu na Obchodní centrum SU OPF

Finální rozdělení jednotlivých promočních skupin bude k dispozici na webu fakulty od 20. června 2023.

Upozornění 1:
Dle Směrnice rektora č. 7/2020 o úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě je slavnostní promoce zpoplatněna částkou 300,- Kč.

Upozornění 2:

  1. Registraci na slavnostní promoce proveďte na absolventském portále https://absolventi.slu.cz/graduations/. Při registraci a zápisu na slavnostní promoce dodržujte postup uvedený na této stránce.
  2. Pomocí níže uvedeného odkazu uhraďte promoční poplatek.
  3. V případě technických potíží s registrací nebo s platbou poplatku kontaktujte podporu.