Potíže na Absolventském portálu

Pokud jste zaznamenali problém při:

  • registraci do absolventského portálu,
  • zobrazení profilu
  • zápisu na slavnostní promoce,

... kontaktujte administrátora na emailu: petr.korviny@slu.cz.

Potíže s platbou

Jestliže máte problém s platbou poplatku za promoční akt přes Obchodní centrum Informačního systému SU (https://is.slu.cz), pak nás kontaktujte na emailové adrese obchod@slu.cz.
Upozornění: Převod vaší platby může trvat až 5 pracovních dnů. Proto vyčkejte, než platbu úspěšně spárujeme. Následně se změní stav v Moje objednávky na zaplaceno. V opačném případě nás kontaktuje na obchod@slu.cz.

Nezapomeňte uvést...

Pro rychlejší vyřízení vašeho požadavku vždy uveďte:
  • své jméno a příjmení,
  • svoje identifikačí číslo (ÚČO),
  • fakultu/ústav na kterém studujete nebo na jehož promoce se pokoušíte registrovat,
  • stručný popis problému, který máte.